Certyfikaty - BIOSANIT


Deklaracja zgodności oczyszczalni z Normą 12566-3:2007+A1:2009.

Oczyszczalnie typu BIO-HYBRYDA są znakowane europejskim znakiem bezpieczeństwa CE.