Oczyszczalnia z odprowadzeniem do cieku wodnego

Nasza firma instaluje oczyszczalnie biologiczne, które oczyszczają ścieki do parametrów wód rzecznych. Tak wysoka skuteczność pozwala na odprowadzenie oczyszczonych ścieków bezpośrednio do istniejącego cieku wodnego np. do rowu melioracyjnego biegnącego wzdłuż działki, kanału, rzeki itp.

Oczyszczalnie osiągają stabilne wysokie wyniki oczyszczania dzięki połączeniu dwóch układów technologicznych - złoża biologicznego i osadu czynnego. Gwarancją wysokiej jakości tych urządzeń jest udowodniona zgodność z europejską Normą 12566-3 i znakowanie symbolem CE.

Nasi klienci często korzystają z możliwości dofinansowania budowy oczyszczalni w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki temu dofinansowaniu można zredukować wkład własny nawet o 45% .


Fot. Biologiczna oczyszczalnia ścieków z odprowadzeniem do cieku wodnego

Jeśli w pobliżu działki istnieje ciek wodny, to warto zastanowić się nad możliwością wykorzystania go do odprowadzania ścieków oczyszczonych w biologicznej oczyszczalni typu BIO-HYBRYDA. Nasza firma oferuje kompleksową realizację oczyszczalni wraz z wykonaniem przyłączy i wpustu ścieków do istniejącego koryta.

W przypadku zastosowania tego układu najczęściej konieczne jest wcześniejsze uzyskanie pozwolenia wodno-pwawnego na wprowadzenie rury odpływowej oczyszczalni do cieku wodnego, oraz ustalenie z gminą wymaganej częstotliwości badań odprowadzanej wody pościekowej.

Odprowadzenie do cieku wodnego jest rozwiązaniem wymagającym najmniejszych nakładów inwestycyjnych i zajmującym najmniejszą powierzchnię potrzebną pod budowę - przy oczyszczalni BIO-HYBRYDA 2500 jest to zaledwie 3,5 m2.

Orientacyjny koszt inwestycji:

Oczyszczalnia dla 1-5 osobowej rodziny
Oczyszczalnia dla 1-10 osobowej rodziny
Oczyszczalnia biologiczna
typu BIO-HYBRYDA 2500
7300zł
Montaż instalacji 1600 zł
Razem: 8900 zł brutto
Oczyszczalnia biologiczna
typu BIO-HYBRYDA 4000
8800zł
Montaż instalacji 1800 zł
Razem: 10 600 zł brutto
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
z Certyfikatami
BIO-HYBRYDA2500.pdf
BIO-HYBRYDA4000.pdf
Rysunki techniczne


BIO-HYBRYDA2500.pdf
BIO-HYBRYDA4000.pdf
Projekt budowlany do adaptacji
Info: 24 722 43 86