Oczyszczalnia z poletkiem rozsączającym

Oczyszczalnia biologiczna typu BIO-HYBRYDA to nowoczesne i niezwykle tanie w eksploatacji urządzenie osiągające wysoką skuteczność oczyszczania ścieków (redukcja BZT5 = 97%). Oczyszczalnia działa w technologii hybrydowej: łączy zalety złoża biologicznego i osadu czynnego, dzięki czemu posiada wysoką odporność na nierównomierne parametry ścieków (szczególnie na wahania ich temperatury, objętości i ładunku zanieczyszczeń). Ścieki oczyszczone w tej oczyszczalni mogą być odprowadzane bezpośrednio do rowu melioracyjnego, rzeki, studni chłonnej lub poletka rozsączającego.

Proponowane przez nas oczyszczalnie posiadają pełną zgodność z najnowszą normą PN-EN 12566-3 i są znakowane europejskim znakiem bezpieczeństwa CE.


Fot. Biologiczna oczyszczalnia ścieków z poletkiem rozsączającym

Na małe działki wymagające maksymalnie skondensowanej formy rozsączania wody pościekowej polecamy instalcję oczyszczalni biologicznej typu BIO-HYBRYDA z poletkiem rozsączającym. Warunkiem dla zastosowania tego rozwiązania jest występowanie na działce gruntów dobrze lub średnio wodoprzepuszczalnych takich jak żwiry, piaski, czy lessy.

Poletko rozsączające to warstwowe złoże chłonne zbudowane z pospółki piaskowo-żwirowej i żwiru płukanego we frakcji 16-32 mm. Warstwy kruszyw ułożone są poziomo w wykopie i przykryte geowłókniną o gramaturze 100-120 m/m2. Żwir płukany powiększa powierzchnię chłonną gruntu, dzięki czemu może on przyjąć dużą ilość wody w krótkim czasie.

Poletko zajmuje powierzchnię od 25 m2 w przypadku oczyszczalni BIO-HYBRYDA2500 do 36m2 przy oczyszczalni BIO-HYBRYDA4000 i w całości znajduje się pod powierzchnią terenu dając możliwość dowolnego zagospodarowania znajdującego się nad nim ogrodu.

Orientacyjny koszt inwestycji:

Oczyszczalnia dla 1-5 osobowej rodziny
Oczyszczalnia dla 1-10 osobowej rodziny
Oczyszczalnia biologiczna
typu BIO-HYBRYDA 2500
7300zł
Elementy drenażu 440 zł
Montaż instalacji 2500 zł
Pospółka piaskowo-żwirowa (25m3) 1250 zł
Żwir płukany (13 ton) 1300 zł
Razem: 12 700 zł brutto
Oczyszczalnia biologiczna
typu BIO-HYBRYDA 4000
8800zł
Elementy drenażu 660 zł
Montaż instalacji 3000 zł
Pospółka piaskowo-żwirowa (36m3) 1800 zł
Żwir płukany (18 ton) 1800 zł
Razem: 16 060 zł brutto
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
z Certyfikatami
BIO-HYBRYDA2500.pdf
BIO-HYBRYDA4000.pdf
Rysunki techniczne


BIO-HYBRYDA2500.pdf
BIO-HYBRYDA4000.pdf
Projekt budowlany do adaptacji
Info: 24 722 43 86