Oczyszczalnia ze studnią chłonną

Instalowane przez nas oczyszczalnie działają w technologii hybrydowej łączącej w jednym zbiorniku osad czynny i złoże biologiczne tj. dwie najskuteczniejsze i najbardziej uznane metody oczyszczania ścieków. Są to urządzenia o przekonująco wysokiej skuteczności - redukują około 97% zanieczyszczeń niesionych ze ściekami. Instalujemy wyłącznie polskie oczyszczalnie, a najczęściej typ BIO-HYBRYDA produkowany przez EKOPOL.

Montujemy oczyszczalnie o różnych przepustowościach dobowych, które dopasowujemy do potrzeb gospodarstw o różnej liczbie mieszkańców. Doboru odpowiedniego urządzenia dokonujemy na podstawie planowanego zużycia wody (150 l/os.) i występujących w obrębie działki warunków gruntowo wodnych.

Na nasze oczyszczalnie można uzyskać dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Urządzenia posiadają pełną zgodność z najnowszą normą PN-EN 12566-3 i są znakowane europejskim znakiem bezpieczeństwa CE.


Fot. Biologiczna oczyszczalnia ścieków z odprowadzeniem do studni chłonnej

Na małe działki, gdzie grunt jest dobrze przepuszczalny dla wody, lub gdzie zalegająca powierzchniowo glina uniemożliwia sprawne odprowadzanie wody, ale pod nią stwierdzono pokłady gruntów chłonnych polecamy instalację biologicznej oczyszczalni z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków za pomocą studni chłonnej.

Studnia chłonna składa się z systemowej obudowy wykonanej z GRP i żwirowo-piaskowych warstw filtracyjnych umożliwiających oddawanie oczyszczonych ścieków do gruntu. Jest rozwiązaniem estetycznym (niemal niewidocznym z powierzchni gruntu), zajmującym niewielką powierzchnię i relatywnie niedrogim. Ponad grunt w miejscu budowy studni uwypukla się jedynie pokrywa o średnicy 50cm, kolor trawiasto-zielony.

Dodatkowym atutem studni chłonnej jest niewielka powierzchnia potrzebna pod instalację. Przy oczyszczalni dla max. 5 użytkowników (BIO-HYBRYDA2500) powierzchnia studni nie przekracza 25 m2.

Orientacyjny koszt inwestycji:

Oczyszczalnia dla 1-5 osobowej rodziny
Oczyszczalnia dla 1-10 osobowej rodziny
Oczyszczalnia biologiczna
typu BIO-HYBRYDA 2500
7300zł
Obudowa studni chłonnej 800 zł
Montaż instalacji 2500 zł
Pospółka piaskowo-żwirowa (25m3) 1250 zł
Żwir płukany (13 ton) 1300 zł
Razem: 13 150 zł brutto
Oczyszczalnia biologiczna
typu BIO-HYBRYDA 4000
8800zł
Obudowa studni chłonnej 800 zł
Montaż instalacji 3000 zł
Pospółka piaskowo-żwirowa (36m3) 1800 zł
Żwir płukany (18 ton) 1800 zł
Razem: 16 200 zł brutto
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
z Certyfikatami
BIO-HYBRYDA2500.pdf
BIO-HYBRYDA4000.pdf
Rysunki techniczne


BIO-HYBRYDA2500.pdf
BIO-HYBRYDA4000.pdf
Projekt budowlany do adaptacji
Info: 24 722 43 86